Krby se od sebe neliší jen podle toho jak vypadají, ale především podle toho, jakým způsobem fungují a jakou měrou se podílejí na vytápění vašeho obydlí. Chcete si jen přitápět nebo krbem plně vytápět? Jaký krb se bude hodit právě pro vás? Jaké rozvody bude třeba použít?

Více o krbech

V dnešní době spočívá stavba vnitřního krbu v různém způsobu obezdění různých typů krbových vložek. Záleží vždy na tom, jakou měrou a způsobem se má krb podílet na vytápění vašeho obydlí - dle tohoto kritéria je vybrána krbová vložka a jak by měl krb z hlediska estetického vypadat - toto je zase záležitostí způsobu obezdění, obložení atd.

Otevřené krby bez krbových vložek se staví pouze jako záležitost dekorativní, neboť jejich účinnost vytápění je velmi malá (cca 18%) a s novými moderními technologiemi a materiály si můžete i s kvalitní krbovou vložkou dopřát pohled na krásu hořícího ohně bez toho, aby vám kouřové spaliny utíkaly do obytných prostor. S krbovou vložkou Dominant dokonce můžete, kdykoli se vám zachce, svůj krb provozovat jako otevřený a vychutnat si krásu hořícího ohně naplno.
A vzhled krbu? To je otázka vašeho přání, potrpíte-li si na klasiku, může tak váš krb vypadat a přesto může levně vytápět celý dům díky teplovzdušným či teplovodním rozvodům.

V kostce o krbech podle způsobu vytápění:

Teplovzdušné krby

 • námi doporučené nejjednodušší řešení pro vaši maximální tepelnou pohodu, úsporu a pohodlí, též oproti ostatním druhům krbů finančně nejdostupnější varianta
 • umí vytápět celý dům pomocí horkého vzduchu
 • základem je teplovzdušná krbová vložka odpovídajícího výkonu a teplovzdušné rozvody (viz níže) po celém domě
 • zajistí jednoduché a maximálně úsporné vytápění
 • umožňuje mnoho variant obestavby, krb může být postaven v jakémkoli stylu
 • je možné postavit i bez teplovzdušných rozvodů
  • potom krbem pouze přitápíte mimo hlavní topnou sezónu, kdy ještě není třeba vytápět naplno
  • plně vytápí jen hlavní místnost, kde je umístěn, ale přes mřížky ve zdi může zároveň lehce zavlažovat teplým vzduchem i menší přilehlé místnosti (např. chodbu)
  • hodí se, pokud chcete využívat prioritně např. vytápění plynem či elektřinou a krbem si jen přitápět v období, kdy ještě není potřeba plně vytápět celý dům a stačí vám zatopit např. v obývacím pokoji

Teplovodní krby

 • umí vytápět celý dům pomocí horké vody podobně jako plynový kotel, zároveň mohou ohřívat užitkovou vodu
 • základem je teplovodní krbová vložka a teplovodní systém (viz níže)
 • lze napojit i na stávající teplovodní systém, možné napojit i na podlahové vytápění
 • náročnější záležitost na stavbu, na bezpečnost provozu, znatelně náročnější i z hlediska finančního
 • doporučujeme spíše jako sekundární způsob vytápění či přitápění tam, kde primárně vytápíte např. plynovým kotlem

Akumulační krby

 • funguje na základě naakumulovaného tepla, které potom pozvolna uvolňuje do prostoru
 • žádné teplotní výkyvy - delší dobu trvá, než se krb nahřeje a začne uvolňovat teplo, ale zároveň pozvolna a dlouho teplotu ztrácí
 • nepřehřívají a nevysušují vzduch
 • vnímání sálavého tepla je pro člověka srovnatelné s vnímáním slunečního záření či tepla z přímého ohně
 • velmi originální vzhled každého vystavěného krbu
 • zabírají hodně prostoru kvůli masivní obestavbě - je potřeba velké množství akumulační hmoty (voda či materiály s akumulační schopností), též náročné finančně vzhledem k materiálům, které je potřeba na obestavbu použít, aby krb fungoval tak, jak má
 • řešení pro vytápění více místností je nákladnou a velmi složitou záležitostí

Otevřené krby

 • je spíše záležitostí stylovou a dekorativní
 • nízké náklady na pořízení, neboť neobsahují krbovou vložku a jejich základem je otevřené ohniště
 • provoz krbu zabírá velký prostor z hlediska bezpečnosti (okolo krbu nelze umístit nic hořlavého)
 • výhřevnost krbu je minimální, většina tepla vám vyletí komínem, velká spotřeba dřeva
 • vysoké nebezpečí požárů od létajících jisker
 • vdechujete část spalin, které vznikají při hoření
 • vysoce prašné díky otevřenému ohništi

Teplovzdušný nebo teplovodní systém?

Krby s krbovou vložkou nabízejí možnost rozvodu tepla do dalších místností, často dost vzdálených od krbu samotného. Za tímto účelem je potřeba rozhodnout, zda použít systém teplovzdušný nebo teplovodní. Oba systémy mají své výhody i nevýhody.

Teplovzdušný systém

 • systém tepelně izolovaných hadic s ventilátorem, který nasává ohřátý vzduch v prostoru krbové obestavby a distribuuje jej pomocí regulovatelných výdechových mřížek do jednotlivých místností
 • hadice mohou být vedeny ve stropním podhledu nebo volně položeny v půdním prostoru
 • nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak vytápět krbem více místností z jednoho místa
 • lidé se obávají víření prachových částic přes ventilátory teplovzdušného systému, z praxe ovšem víme, že prašnost je stejná jako u ústředního topení a co se týče samotné stavby krbu - používáme pouze bezprašné materiály - pro váš komfort a absolutní jistotu lze samozřejmě nainstalovat filtrační boxy za ventilátory

Teplovodní systém

 • teplovodní krbová vložka propojená s teplovodním okruhem vytápěním (radiátory), je možné ji též propojit se zásobníkem pro ohřev užitkové vody
 • oproti teplovzdušnému systému nešíří pachy a prachové částice
 • celkově náročnější na vybudování, oproti teplovzdušnému systému znatelně finančně náročnější
 • nákladný způsob na vybudování otopné soustavy a na pořízení dalších funkčních prvků
 • lze připojit ke stávající otopné soustavě
 • poměrně náročné na bezpečnost provozu
 • závislé na elektrickém proudu
 • není příliš vhodné pro objekty, kde si budete chtít rychle zatopit nebo kde se zdržujete málo a krátce - otopná soustava se zahřívá delší dobu, taktéž i delší dobu vychládá
 • doporučuje se kombinovat s vytápěním primárním topidlem např. s kotlem na plyn
 • při poruše topného systému či výpadku elektřiny (např. porucha čerpadla, ventilů atp.) nelze topit ani krbem ani primárním topidlem - tyto poruchy mohou mít pro celý systém destruktivní následky - zabezpečení se provádí záložním zdrojem (pro případ výpadků elektřiny) a zabezpečení dochlazovací smyčkou (v případě poruchy systému zamezí přehřátí a celkovému poškození krbu)