Pravidelné prohlídky a odborné vyčištění komínu nelze podceňovat. Předcházíte jimi riziku vzniku požáru, vážnému ohrožení zdraví a života a škodám na majetku. Prohlídky komínů nejsou finančně náročné. Vynecháte-li pravidelnou prohlídku, příliš neušetříte, ale můžete hodně ztratit!

Prohlídky, čištění, revize

Kdy jste si nechali naposledy zkontrolovat a vyčistit komín? Víte, že pravidelné kontroly komínů jsou ze zákona povinné? Pokud kontroly a čištění neřešíte, hrozí vám nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, ale i velké nebezpečí požáru. A když vám potom takzvaně "bouchnou saze", je už skutečně pozdě. Následky jsou potom a v případě ztrát na životech nevratné. Jste-li pojištěni, bez dokladu o prohlídce vám pojišťovna v případě pojistné události nemusí poskytnout pojistné plnění ať už požár vznikl z jakýchkoli příčin. Od přivolaného hasičského sboru vám navíc hrozí finanční postih.

Provádíme prohlídky a čištění komínů (kontrolu a čištění spalinových cest) na pevná i plynná paliva. Váš komín zkontrolujeme z hlediska jeho požární bezpečnosti, provozuschopnosti a technického stavu a vystavíme zprávu, která vám poslouží jako doklad.

Ilustrační foto

Kontroly spalinových cest jsou povinné pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. U spotřebičů
s výkonem do 50 kw je kontrola povinná 1x za rok. Kontrolu spalinové cesty smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Čištění by se mělo provádět 1x až 3x ročně a je možné ho provádět svépomocí pro spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu
do 50 kW včetně. Čištění komínu tedy nemusí být součástí prohlídky, pokud čistíte komín svépomocí, ale i čištění doporučujeme nechat na odborníkovi, budete tak mít jistotu, že komín nebude poškozen neodborným zásahem a navíc bude vyčištěn kvalitně.

Zajišťujeme též revize komínů - tedy kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením
do provozu.

A kdy se provádí revize komínů?

  • před tím, než bude uveden komín (tj. spalinová cesta) do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
  • při změně druhu paliva připojeného topidla (spotřebiče)
  • před výměnou nebo novou instalací topidla (spotřebiče) a jeho uvedením do provozu
  • po požáru komínu
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Cena revize spalinové cesty - 1500,- Kč.

Sháníte spolehlivého kominíka? Staňte se naším zákazníkem a o termíny prohlídek a čištění se už nebudete muset starat. Sami vás pak budeme pravidelně kontaktovat. Kontroly, čištění a revize si od nás můžete aktuálně objednat kdykoli v okresech Most, Louny, Benešov
u Prahy, Praha-západ, Praha-východ, Pardubice a Pelhřimov
.

Využijte cenové akce - prohlídka 350,- Kč, čištění (dle výšky komínu) 100,- až 150,- Kč.
Dopravu ve výše uvedených okresech a našim stálým zákazníkům neúčtujeme.

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem, prostřednictvím našeho formuláře nebo se zastavte
v jedné z našich prodejen - bližší informace najdete na stránce Kontakty.