Frézování a vložkování komínu je moderní, finančně výhodný a rychlý způsob, jak váš starý komín zrenovovat, přizpůsobit
k připojení nového topidla a především jak učinit váš komín bezpečným. Je jen otázkou času, kdy bude právě z hlediska bezpečnosti vložkování u všech komínů povinné.

Frézování a vložkování

Frézování a vložkování spolu v dnešní době velice úzce souvisí, jedno bez druhého se většinou neobejde. Po vyfrézování komínu musí být komín vyvložkován. Vyvložkování komínu je zase možné jen pokud má komín dostatečný průměr a pokud tomu tak není, je potřeba komín vyfrézovat.

Použitím komínové frézy se rovnoměrně mechanickým způsobem odebere část zdiva komínového průduchu a tím se průduch rozšíří. Následně je vždy nutné komín osadit vyhovující komínovou vložkou z bezpečného a kvalitního materiálu, aby nedocházelo přes ztenčené stěny vyfrézováného průduchu k úniku spalin. Tento způsob rekonstrukce komínu je vždy levnější, než bourat starý a stavět nový.

Vyfrézovat komín není příliš časově náročné. Tyto práce trvají většinou 1 den a nijak zásadně nenaruší běh vaší domácnosti. Je to však poměrně zásadní zásah do statiky domu. Ne každý komín jde ovšem frézovat, je vždy předem nutná odborná prohlídka a posouzení. Proto potřebujete zkušeného odborníka, který dovede profesionálně posoudit, zda frézování komínu nebude naopak rizikem a následné práce provede tak, aby po renovaci komín vyhovoval všem platným předpisům, které jsou nastaveny pro vaši absolutní bezpečnost.
Za dobu naší činnosti jsme již načali třetí stovku komínů, platíme za zkušené odborníky a proto se vám samozřejmě za svou práci zaručíme.

Kdy je tedy například potřeba frézovat a vložkovat?
  • komín je ve špatném technickém stavu - např. vypadávají spáry, prosakuje dehet,
    v obytných prostorách je cítit zápach spalin, což nese vysoké riziko vzniku požáru a komín je potřeba zrekonstruovat - vyfrézování a vyvložkování je ideální způsob rekonstrukce
  • při změně druhu paliva - spotřebiče na plynná paliva nelze dle platných předpisů připojovat do nevyvložkovaného komínu
  • komínový průduch neodpovídá jakýmkoli způsobem platným předpisům
  • chcete-li připojit nové, modernější topidlo a komínový průduch neodpovídá jeho parametrům, je třeba jeho průměr rozšířit frézováním a tedy i následně osadit komínovou vložkou
  • komín má špatný tah - vyfrézováním a následným vyvložkováním se zvětší průměr komínového průduchu a tím se zvýší tah komínu
  • chcete-li využít komínový průduch k ventilaci budovy
  • samotné převložkování komínu se provádí tehdy, neplní-li již stará vložka svůj účel, což se děje především u vložek hliníkových a pozinkovaných, jejichž životnost je nízká

Frézování a vložkování z hlediska zajištění vysokého komfortu bezpečnosti a usnadnění čištění spalinových cest vřele doporučujeme. Kdykoli pak můžete připojit nové topidlo - zbudovat krb, či začít využívat krbová kamna. Budete mít jistotu, že váš komín odpovídá všem platným předpisům a vaše bezpečnost není nikterak ohrožena. Dobře vyfrézovaný komín s použitím kvalitní vložky vám navíc vydrží zase o pár desítek let déle v perfektním stavu - samozřejmě
za předpokladu, že bude pravidelně kontrolován a čištěn.

Potřebujete kvalitně vyfrézovat a vyvložkovat komín? Máte se svým komínem starosti? Kontaktujte nás kdykoli telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našeho formuláře a my už se postaráme o to, abyste neměli starosti žádné. Můžete se zastavit též v jedné z našich prodejen. Frézujeme a vložkujeme již v sedmi krajích ČR.

Orientační cena frézování je v rozpětí od 700,- do 1200,- Kč za bm. K této částce se připočítá materiál a práce použité k vyvložkování. Každému zákazníkovi je celková cena vypočítána individuálně vzhledem k rozdílné náročnosti práce, množství a druhu použitého materiálu.
Na požádání vám rádi zašleme předběžnou cenovou kalkulaci.